EN

Inpro 2017


NAGRODY INPRO 2017.
Najlepsze rozwiązania i produkty prezentowane przez wystawców.

Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych urządzeń, produktów i usług prezentowanych przez wystawców. Laureaci Konkursu mogą bez ograniczeń używać logo i nazwę Nagrody w swojej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej. Nagrody zostaną wręczone laureatom 8 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00, drugiego dnia targów GasShow & Autoservice Expo 2017.


FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO NAGRODY INPRO 2017


SKŁAD JURY INPRO 2017

dr hab. inż. Jacek Dybała, profesor Politechniki Warszawskiej
prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Gis, ekspert Instytutu Transportu Samochodowego
Jarosław Zagożdżon, przewodniczący Koalicji Na Rzecz Autogazu
Robert Łapiński, właściciel Idea Ahead, organizator Międzynarodowych Targów GasShow & Autoservice Expo 2017


REGULAMIN KONKURSU

1. Celem konkursu jest wyróżnienie najlepszych urządzeń, produktów i usług prezentowanych przez wystawców. Laureaci konkursu mogą bez ograniczeń używać logo i nazwę nagrody w swojej działalności promocyjnej, reklamowej i informacyjnej.

2. Nagrody zostaną wręczone 8 kwietnia 2017 r. o godzinie 12.00, drugiego dnia Międzynarodowych Targów GasShow 2017, w następujących kategoriach: Innowacyjny Produkt; Innowacyjna Technologia; Debiut Roku 2016; Design Stoiska Targowego.

3. Każdy wystawca GasShow 2017 może zgłosić 1 wybrany produkt ze swojej oferty. Nie ma możliwości zgłoszenia do nagrody firma, która nie jest wystawcą GasShow 2017.

4. Koszt zgłoszenia to równowartość 190 EUR netto. Płatność następuje w terminie 7 dni od przesłania zgłoszenia do organizatora, na podstawie dokumentu proforma.

5. Jury ocenia poszczególne zgłoszenia dla każdej z kategorii w skali punktowej 1-6 do dnia 17 marca 2017 r. włącznie i tym samym wyłania maksymalnie po 5 nominowanych produktów / usług w każdej z kategorii konkursowych, które otrzymają najwyższą łączną sumę punktową oraz dokonuje publicznej informacji na temat nominowanych produktów / usług w dniu 21 marca 2017 r.

6. Następnie w terminie 18 – 24 marca jury ponownie ocenia nominowane produkty / usługi dla każdej z kategorii w skali punktowej 1-6, tym samym wyłaniając zwycięzców w każdej z kategorii. W przypadku, gdy suma punktów przyznanych poszczególnym produktom / usługom w ramach danej kategorii jest taka sama dla więcej niż jednego produktu / usługi, odpowiednio przyznane zostaną więcej niż jedna nagroda główna w danej kategorii.

7. Jury ma prawo zgłosić się do uczestnika konkursu o uzupełnienie informacji na temat zgłaszanego produktu / usługi do dnia 8 marca br. Prośba taka skierowana zostanie skierowana za pośrednictwem poczty email pod adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Wystawca ma 5 dni kalendarzowych na ew. uzupełnienie informacji dla jury. Nieprzedstawienie uzupełnionych informacji w tym terminie oznacza, że wystawca nie przedstawia dodatkowych informacji na temat zgłaszanego produktu / usługi.

8. Wyjątek od punktów 5-7 powyżej stanowi kategoria Design Stoiska Targowego. W tym przypadku Jury dokonuje nominacji i wyboru zwycięzcy 7 kwietnia – 1. dnia targów GasShow 2017 na podstawie oceny zgłoszonych do konkursu i funkcjonujących w ramach targów GasShow & Autoservice Expo stoisk targowych.

9. Podczas wręczania nagród w każdej z kategorii prezentowani są nominowani, a następnie zwycięzca, który odbiera nagrodę główną w danej kategorii. Wszyscy nominowani odbierają dyplomy okolicznościowe. Ponadto każdy z nominowanych otrzymuje 5 minut na możliwość prezentacji zgłaszanego produktu / usługi na scenie podczas ceremonii przyznania nagród. Właściciel nominowanego produktu / usługi nie ma obowiązku korzystania z prezentacji. Chęć skorzystania z tej możliwości nominowani powinni zgłosić organizatorowi do dnia 24 marca 2017 r. Brak zgłoszenia chęci w tym terminie oznacza rezygnację z 5 minutowej prezentacji.

10. Zgłoszenia należy przesyłać za pośrednictwem niniejszego FORMULARZA do dnia 3 marca 2017 r. włącznie. Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację powyższego regulaminu w całości.

11. W przypadku pytań, prosimy o kontakt pod adresem

 

KONTAKT

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Robert Łapiński

szef projektu (sponsorzy, wystawcy, media)

+48 (22) 855-10-35
+48 668-280-363

rlapinski@idea-ahead.com

Marlena Kwiatkowska

szef działu sprzedaży (wystawcy, uczestnicy)

+48 (22) 855-10-34
+48 664-115-359

mkwiatkowska@idea-ahead.com

Andrzej Mykhaniuk

rynki wschodnie

+48 (22) 855-10-37
+48 664-150-830

andrzej@idea-ahead.com